fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

คุณหมอพุฒิพงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะผู้เชี่ยวชาญในงานประชุมสอนแพทย์เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของใบหน้า

วันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณหมอพุฒิพงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Faculty) ในงานประชุมสอนแพทย์เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของใบหน้า สำหรับการฉีดฟิลเลอร์ และได้ขึ้นเวที ที่โรงพยาบาล The Academia, Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์ จัดขึ้นโดย กัลเดอร์มา เอเชียแปซิฟิก

ปรึกษากับทีมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งภาพเพื่อให้แพทย์ประเมิน

Contact
Maximum upload size: 10.49MB