fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

ทีมแพทย์

ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์มากที่สุดของไทยในด้านฟิลเลอร์ (มานานกว่า 10 ปี และ 20 ปี สำหรับคุณหมอพุฒิพงศ์)

บริการลูกค้าไปแล้วมากกว่า 10,000 ราย

ยึดมั่นในจริยธรรมทางแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ไม่ใช่เน้นการขาย

ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์มากที่สุดของไทยในด้านฟิลเลอร์ (มานานกว่า 10 ปี และ 20 ปี สำหรับคุณหมอพุฒิพงศ์)

บริการลูกค้าไปแล้วมากกว่า 10,000 ราย

ยึดมั่นในจริยธรรมทางแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ไม่ใช่เน้นการขาย

นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ AIC ศูนย์นวัตกรรมความงาม กรุงเทพ

แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)

พญ. ช้องมาศ เลิศสิน

พญ. ช้องมาศ เลิศสิน

Dr. Chongmard Lerssin

แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)

นพ.สมยศ จงไพรัตน์

นพ.สมยศ จงไพรัตน์

Somyos Jongpairat, MD.

แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)

พญ. สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง

พญ. สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง

Dr. Sumonmal Wichitrungruang

แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)