fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

บรรยาย และสาธิตการฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง ‘เทคนิค Butterfly Lift จ. ขอนแก่น

บรรยาย และสาธิตการฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง ‘เทคนิค Butterfly Lift จ. ขอนแก่น พฤศจิกายน 2558 โดยมีแพทย์แถบภาคอีสานกว่า 50 ท่านสนใจเข้าร่วมอบรม

ปรึกษากับทีมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งภาพเพื่อให้แพทย์ประเมิน

Contact
Maximum upload size: 10.49MB