fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

ปลอดภัยด้วยเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ชั้นสูง “เข็มปลายทู่สัมผัสกระดูก”