fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

พญ. ช้องมาศ เลิศสิน

ประวัติการศึกษา

  • จบแพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2000

ประวัติการทำงาน

  • ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญในการบำบัดด้านคีเลชั่น 2009
  • ประกาศนียบัตรการฉีดโบท๊อกซ์ระดับสูง ตั้งแต่ปี 2009
  • ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอร์เรสทิเรน ปี 2009
  • ประกาศนียบัตรด้านการชะลอวัยจาก American Academy of Anti-Aging Medicine 2010
  • ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอร์ระดับสูง ด้วยเข็มปลายทู่ ตั้งแต่ปี 2012
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการร้อยไหมละลายเกาหลี เทคนิค อัลตรา วี ลิฟ 2012

ปรึกษากับทีมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งภาพเพื่อให้แพทย์ประเมิน

Contact
Maximum upload size: 10.49MB