fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

รักษาหลุมสิวด้วยอากาศแรงดันสูง ดูกันชัดๆว่าอากาศแรงดันสูงทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้อย่างไร

รักษาหลุมสิวด้วยอากาศแรงดันสูง ดูกันชัดๆว่าอากาศแรงดันสูงทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้อย่างไร