fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

คลินิกแห่งแรกในเอเชีย ที่ได้แต่งตั้งเป็น ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนแพทย์ฉีดฟิลเลอร์’ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย บริษัท กัลเดอร์มา ได้มาเยี่ยมชมมาตรฐาน

ปรึกษากับทีมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งภาพเพื่อให้แพทย์ประเมิน

Contact
Maximum upload size: 10.49MB