fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

แพทย์ไทยท่านแรกของประวัติศาสตร์วงการความงามของเมืองไทย ที่ได้ขึ้นสาธิตแสดงการฉีดฟิลเลอร์โชว์แพทย์ยุโรป ที่ประเทศสวีเดน

สาธิต แสดงการฉีดฟิลเลอร์โชว์แพทย์ยุโรป ที่ประเทศสวีเดน เมษายน 2559