fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

สาธิต แสดงการฉีดฟิลเลอร์โชว์แพทย์ยุโรป ที่ประเทศสวีเดน

สาธิต แสดงการฉีดฟิลเลอร์โชว์แพทย์ยุโรป ที่ประเทศสวีเดน เมษายน 2559

ปรึกษากับทีมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งภาพเพื่อให้แพทย์ประเมิน

Contact
Maximum upload size: 10.49MB