fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

หลุมสิวและแผลเป็น

เราเป็นผู้นำนวัตกรรมการรักษาหลุมสิวและแผลเป็นด้วยอากาศแรงดันสูง หรือ Air Dissection มาใช้เป็นรายแรกในไทย และเทคนิคการรักษาที่เรียกว่า DNA Booster เพื่อเร่งการหายของหลุมสิว