fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

เราเป็นผู้นำนวัตกรรมการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเข็มปลายทู่ และฟิลเลอร์สัมผัสกระดูกมาใช้แห่งแรกในเมืองไทย

ปรึกษากับทีมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งภาพเพื่อให้แพทย์ประเมิน

Contact
Maximum upload size: 10.49MB