fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

AIC Clinic รับรางวัล คลินิกที่มียอดฉีดฟิลเลอร์สูงสุดประเทศ และรางวัล Premium Leading Clinicในฐานะผู้นำการฉีดฟิลเลอร์ของเมืองไทย ประจำปี 2019