fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

AIC Clinic ได้รับรางวัล Premium Leading Clinic ของฟิลเลอร์ Restylane 3 ปีติดต่อกัน คือตั้งแต่ปี 2016-2018 ในฐานะผู้นำการฉีดฟิลเลอร์ของเมืองไทย