BLOG

BLOG
o

เพราะปากและคางเป็นส่วนสำคัญที่แสดงความสวยหวานของใบหน้า แต่กลับเป็นส่วนที่ใครหลายคนมักมองข้ามไป

สาวๆ ที่อยากมีใบหน้าสวยหวานดูมีมิติ หรือต้องการให้ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัย สามารถแก้ไขได้ด้วยการฉีดฟิลเลอร์ HA เพื่อปรับรูปหน้าในส่วนของปากและคาง แต่ในบางรายนั้นอาจต้องปรับมุมปากด้วย เนื่องจากทั้ง 3 ส่วนนั้นมีความสัมพันธ์กัน การแก้ไขจึงควรทำไปพร้อมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามที่สุดในแต่ละบุคคล

การฉีดแต่งปากและคาง ไม่ใช่การฉีดให้คางดูยาวหรือปากดูอวบอิ่มเหมือนที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่เป็นการฉีดปรับแต่งเพื่อให้ได้รูปปากและรูปคางที่สวยงามมีมิติ ซึ่งต้องใช้เทคนิคฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ผู้ฉีด

ที่ AIC คลินิก มีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการฉีดฟิลเลอร์ HA ยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยเทคนิคเฉพาะของ AIC ที่ให้คุณสวยได้อย่างปลอดภัย
____________________________________________

20 February 2020