BLOG

BLOG
AIC Month Content

หลายๆ คนคงไม่ทราบว่า ปาก คือส่วนที่ทำให้เราดูหวาน และสวยขึ้นทั้งนี้แม้ว่าการแก้ปัญหาใต้ตาจะทำให้เราดูสดใส ไม่ทรุดโทรมแต่หากจะให้ดูสวยและหวานขึ้น จะต้องแก้ไขส่วนริมฝีปาก มุมปากและต้องไม่ลืมปรับแก้คางด้วย เพราะทั้ง 3 ส่วนเป็นองค์ประกอบของการแสดงสีหน้าของคนเรานั่นเอง ยิ่งในคนสูงอายุหากจะทำให้ใบหน้าดูอ่อนวัยลง การปรับแก้ ริมฝีปาก มุมปาก และคางยิ่งสำคัญมากแต่กลับเป็นส่วนที่มักถูกมองข้ามไป

 

ลักษณะริมฝีปากที่สวย และดูอ่อนวัยมีดังนี้คือ

1. มีริมฝีปากที่เต็มอิ่ม โดยปกติเมื่อเราอายุน้อยริมฝีปากเราจะเต็มอิ่มแต่เมื่ออายุมากขึ้น เราจะสูญเสียปริมาตรของริมฝีปากไป (เปรียบได้กับการยุบตัวของเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆของใบหน้า) ดังนั้นในผู้ที่อายุมากขึ้นเราจึงพบว่าริมฝีปากจะบางลงทั้งริมฝีปากบน และล่าง ทำให้ดูแก่ชราโดยที่เราไม่รู้ตัว
2. นอกจากการมีริมฝีปากที่เต็มอิ่มแล้วการมีสัดส่วนริมฝีปากที่เหมาะสมก็สำคัญ สัดส่วนความหนาของริมฝีปากบนต่อริมฝีปากล่างที่เหมาะสมคือ 1 ต่อ 1.6 นั่นคือริมฝีปากล่างจะใหญ่กว่าริมฝีปากบนเล็กน้อย หากริมฝีปากล่างใหญ่กว่ามากก็จะกลายเป็นว่าปากล่างห้อย หรือหากริมฝีปากบนใหญ่กว่าก็จะทำให้ดูว่ามีปากบนยื่นไป เป็นต้น
3. มีขอบริมฝีปากชัดเจน การมีขอบริมฝีปากคมชัดทำให้เกิดลักษณะความคมสวยของใบหน้าเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะความคมชัดของริมฝีปากจะหายไปบางคนมีลักษณะริ้วรอยตามแนวขวางด้วย ทำให้ถึงแม้จะทาลิปสติกก็ไม่ช่วยอะไรและยังดูแก่อยู่ดีการแก้ไขส่วนนี้จึงสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะขอบริมฝีปากบนที่เรียกว่า cupid’s bow ซึ่งหมายถึงรูปร่างของขอบริมฝีปากบน เหมือนคันศรกามเทพคือตรงกลางมีเว้าลงล่างส่วนตรงปลายงอนขึ้นข้างบนของไทยเราเรียกว่า ปากรูปกระจับ
4. ต้องมีมุมปากที่ไม่ตก ดังนั้นการแก้ไขปากจึงต้องแก้การตกของมุมปากด้วยนั่นเอง
5. เมื่อมองจากด้านข้างระดับริมฝีปากบนจะยื่นออกมามากว่าริมฝีปากล่างเล็กน้อย

6. ระยะจากริมฝีปากล่างถึงปลายคาง ประมาณ 36-40 mm. ที่พบส่วนใหญ่คือสั้นไป เนื่องจากคางสั้น หรือ กระดูกคาง และขากรรไกรล่าง ยุบตัว ดังนั้นการปรับแก้ระดับคางจึงช่วยให้ริมฝีปากดูสวยได้รูปขึ้นนั่นเอง

 

รูปแสดงการแก้ไขระดับริมฝีปากด้านข้าง ก่อนและหลังการรักษา

 

 

รูปแสดงสัดส่วนระดับริมฝีปาก และคาง

 

เห็นมั้ยครับว่าริมฝีปากของเรามีความสัมพันธ์กับใบหน้าส่วนอื่นๆ อย่างมาก โดยเฉพาะมุมปากและคาง ดังนั้นการแก้ไขแต่ริมฝีปากเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะด้วยการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ HA หรือผ่าตัดริมฝีปาก จึงไม่ทำให้เรามีใบหน้าที่สวยสมบูรณ์ หรือดูเยาว์วัยได้ หากไม่ได้ปรับแก้มุมปาก และคางควบคู่กันไปด้วย

แนวทางการรักษา
ส่วนใหญ่ของคนไทย เมื่อต้องการมีริมฝีปากที่สวยเป็นกระจับมักนึกถึงการผ่าตัดทำปากกระจับ ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวเพราะถึงแม้คนไทยหรือคนเอเชียส่วนใหญ่จะมีริมฝีปากที่หนาแต่หากริมฝีปากไม่หนาจนห้อยย้อย (ซึ่งพบน้อยในคนไทย) การผ่าตัดปากนอกจากจะไม่ทำให้ดูสวยขึ้นแล้ว ยังจะทำให้ปากเสียรูปทรงและดูแก่กว่าวัยอันควรด้วย เพราะโดยธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้นริมฝีปากจะบางลงในขณะที่การรักษาปากที่นิยมมากที่สุดของชาวตะวันตกส่วนใหญ่ก็คือการฉีดสารเติมเต็มนั่นเอง

การทำให้ริมฝีปากสวยจำเป็นต้องรักษาให้ครบทุกมิติ ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน เนื่องจากริมฝีปากเป็นส่วนเนื้ออ่อน และมีการขยับตลอดเวลาการรักษาโดยการผ่าตัดจึงไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการผ่าตัดเสริมวัสดุต่างๆที่ทำให้ริมฝีปากหนาขึ้น การเสริมวัสดุแข็งจึงทำให้ไม่เป็นธรรมชาติและสัมผัสรู้สึกถึงวัสดุได้ และสำหรับการฉีดเสริมแต่งด้วยฟิลเลอร์เองก็ควรเลือกใช้เฉพาะ ฟิลเลอร์ HA เนื้อนิ่มเพื่อให้ตัวยาฟิลเลอร์กระจายตัวดีและไม่สัมผัสเป็นก้อน

เทคนิคการรักษามีดังนี้คือ

1. ในคนอายุน้อยเรามักเน้นแต่งขอบริมฝีปากให้คม เพื่อให้เป็น cupid’s bow หรือปากรูปกระจับ และยกมุมปากให้ยิ้มเล็กน้อย จากนั้นจึงฉีดปรับแต่งสัดส่วนความหนาริมฝีปากบนและล่างให้สมดุลย์ รวมถึงระดับริมฝีปากด้านข้าง และท้ายสุดแก้ไขระดับคางและริมฝีปากให้สมดุลย์กันในผู้ที่มีปากล่างหนาแต่ยังไม่ห้อยย้อยมากเราสามารถใช้เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์แต่งให้ริมฝีปากล่างดูเล็กลงได้หรือริมฝีปากบางไปก็ฉีดเติมให้ปากหนาขึ้นได้เช่นกันดังนั้นผมจึงไม่ค่อนเห็นด้วยกับการที่ไปผ่าตัดให้ริมฝีปากบางลงเพราะส่วนใหญ่หลังการผ่าตัดมักพบปัญหาตามมา เช่นปากบางไปหลังผ่าตัด หรือ ความหนาของริมฝีปากซ้าย-ขวา ไม่เท่ากันซึ่งกรณีเหล่านี้ก็ต้องกลับมาฉีดฟิลเลอร์แก้ไขอีกการผ่าตัดเหมาะสมกับผู้ที่มีปากหนามากจริงๆเท่านั้น และถึงแม้จะผ่ามาแล้ว ก็ยังอาจต้องมาฉีดแต่งขอบปาก และมุมปากอยู่ดีเพราะการผ่าตัดแก้ส่วนขอบปาก และริมฝีปากไม่ได้

 

รูปแสดงการฉีดฟิลเลอร์แต่งริมฝีปาก โดยการแก้ปากล่างหนา แก้ปากบนบาง
แต่งขอบปากให้คมเป็นกระจับ และยกมุมปาก

ก่อนและหลังการฉีดสารเติมเต็ม (Filling Substance) ปรับมุมปาก ริมฝีปากล่าง และคาง

 

2. ในผู้ที่อายุมาก โดยมากริมฝีปากจะบาง การรักษาจึงเน้นการเติมปริมาตรให้ริมฝีปากก่อนจากนั้นจึงทำให้ขอบปากคมขึ้น และที่สำคัญคือช่วงมุมปากผู้ที่อายุมากจะมีมุมปากตกจากการสูญเสียปริมาตรเนื้อเยื่อส่วนมุมปากและคาง เราจึงต้องแก้ไขส่วนนี้ด้วยดังนั้นจึงต้องใช้ปริมาณยาฟิลเลอร์จำนวนมาก ปัญหาอีกจุดที่แก้ไขยากคือคนอายุมากมักมีลักษณะริมฝีปากบนที่ยืดยาวผิดปกติซึ่งเราสามารถใช้เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ปรับแต่งให้ริมฝีปากดูสั้นลงได้เช่นกัน

บทสรุป
ริมฝีปาก ถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความสวย และความเยาว์วัยให้ใบหน้าทั้งการฉีดแต่งริมฝีปากทำได้ไม่ยากและปลอดภัยสูง แต่การฉีดปากให้สวยนั้นยากแพทย์ต้องมีความรู้ในการประเมินใบหน้าแบบองค์รวมเพราะปากมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆของใบหน้าอย่างมากการฉีดริมฝีปากใช้ยาฟิลเลอร์ไม่มาก จึงไม่สิ้นเปลืองมากและหากแพทย์ฉีดได้ถูกต้อง ผลที่ได้จะคุ้มค่าเพราะใบหน้าจะดูสวยหวานขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง