BLOG

BLOG
Content Pic

ตั้งแต่ช่วงปี 2013 ผมได้พูดเรื่องนี้ไว้ในบทความตามนิตยสาร และสื่อต่างๆ โดยที่ยังไม่มีแพทย์ความงามท่านใดเคยเอ่ยถึงมาก่อนในเมืองไทย โดยหลักการก็คือการฉีดฟิลเลอร์ให้สวย และช่วยยกหน้าด้วยนั้น ต้องฉีดลงลึกถึงกระดูก แต่เนื่องจากการฉีดลงลึกนั้น อาจเสี่ยงต่อการถูกเส้นเลือดขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นจึงควรใช้เข็มปลายทู่เป็นอุปกรณ์ช่วยฉีด ปัจจุบันผมในฐานะแพทย์วิทยากรนานาชาติ ต้องบรรยายและสอนแพทย์ความงามฉีดฟิลเลอร์ทั้งในและต่างประเทศ ผมจึงได้พัฒนาเทคนิคการฉีดแบบใหม่ๆขึ้นมา เพื่อให้ผลการรักษาออกมาสวยงาม และอยู่ได้นานขึ้น ทั้งนี้ผมใช้ทั้งเข็มปลายทู่ และเข็มคม ในการฉีดแต่งโครงกระดูกเพื่อช่วยในการปรับแต่งโครงหน้าใหม่ และเรื่องนี้ก็มีการศึกษาโดยศัลยแพทย์ตกแต่งชาวญี่ปุ่น ซึ่งตีพิมพ์โดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งสหรัฐอเมริกา ในเดือน เมษายน 2556 บทความนี้ผมจะมาอธิบายขยายความให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจกัน เนื่องจากวิธีการนี้คล้ายกับที่ผมใช้ในการแก้ไขโครงกระดูกหน้าเพื่อความสวยงาม ในขณะที่ผลการศึกษาที่ญี่ปุ่น เน้นเพื่อการแก้ไขความพิการของกระดูกใบหน้าจากอุบัติเหตุด้วย

ผลงานการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว
Dr. Kotaro Yoshimura และทีมศัลยแพทย์ตกแต่งชาวญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ทำการศึกษาในคนญี่ปุ่น 63 คน โดย 51 คน ฉีดรักษาเพื่อความงาม อีก 12 คน ฉีดรักษาความผิดปกติของโครงกระดูกหน้า ติดตามผลการรักษานาน 12-96 เดือน (1-8 ปี) การรักษากระทำโดยการฉีดฟิลเลอร์ชนิด HA ลงไปบนกระดูกโดยฉีดลงไปบนหรือใต้เยื่อหุ้มกระดูก จากนั้นติดตามผลการรักษาโดยการทำเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (MRI) เพื่อตรวจดูว่ายาฟิลเลอร์ HA ที่ฉีดลงไปเป็นอย่างไรซึ่งโดยปกติการฉีดฟิลเลอร์ HA ลงไปที่ชั้นผิวหนังหรือชั้นไขมันใต้ผิวหนังนั้นสารฟิลเลอร์ HA มักสลายตัวหมดภายใน 10-12 เดือนเท่านั้น แต่จากผลการศึกษานี้กลับพบว่า หลังจากการรักษา 21.6 เดือนไปแล้ว (ค่าเฉลี่ย) จำนวน 86.6% ของจุดฉีดยังมีปริมาตร (Volume) ที่เหลืออยู่เกินกว่า 50% และ 49.5% พบปริมาตร (Volume) เหลืออยู่มากกว่า 75% ทั้งนี้สัณนิฐานว่าปริมาตร (Volume) ที่เหลืออยู่เกิดจากการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นบางส่วนด้วย

แนวคิดเทคนิคและวิธีการ
มีแนวคิดวิธีการฉีดสารฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูก 2 รูปแบบคือ
1. การฉีดลงไปใต้เยื่อหุ้มกระดูก เพื่อไปกระตุ้นการสร้างกระดูกจากข้างใต้เยื่อหุ้มที่คลุมตัวกระดูกไว้

รูปแสดงการฉีดลงใต้เยื่อหุ้มกระดูก

2. การฉีดลงบนเยื่อหุ้มกระดูก การฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนเยื่อหุ้มกระดูกจะทำให้เกิดการกระตุ้นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ โดยอนุภาคของ HA ช่วยการกระตุ้นเสต็มเซลของเยื่อหุ้มกระดูก (Periosteal stem cells) และเหนี่ยวนำให้มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ รวมทั้งทำให้เกิดการเกาะของแคลเซี่ยมบริเวณนี้ด้วย

ผลลัพธ์ของทั้ง 2 วิธีคือ ทำให้ปริมาตร (volume) ที่เกิดขึ้นหลังการฉีดฟิลเลอร์ HA คงตัวอยู่ได้นานขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำให้เกิดผลแบบกึ่งถาวร (Semi-permanent) จากการใช้สารฉีด HA ซึ่งเป็นสารแบบชั่วคราว (Non-Permanent)

ทั้งนี้ในอดีตไม่นิยมใช้ฟิลเลอร์ HA ในการเติมปริมาตร (Volume) ของใบหน้าเนื่องจากพบว่าฟิลเลอร์ HA สลายตัวเร็ว คือไม่ถึงปีก็สลายหมดทำให้นิยมไปฉีดไขมันแทน หรือหากมีการยุบตัวของกระดูกจากอุบัติเหตุ เช่นหน้าผากบุบยุบก็นิยมทำเป็น Bone Graft หรือการตัดกระดูกจากส่วนอื่นมาแปะเสริมนั่นเอง ซึ่งทั้งการฉีดไขมันและการทำ Bone Graft นั้นจะบาดเจ็บมากและต้องพักฟื้นนาน แต่ปัจจุบันเรานิยมตรงกันข้ามครับเพราะฟิลเลอร์ HA รุ่นใหม่ๆ อยู่ได้นานขึ้นและหากฉีดเทคนิคถูกต้องก็ยิ่งอยู่นานขึ้นไปอีก ทั้งยังไม่ต้องเจ็บตัว หรือเสี่ยงผลข้างเคียงจากการดูดไขมันและฉีดไขมันด้วย

ข้อสรุปของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ การฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูกโดยตรง อาจช่วยทำให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น และสะดวกกว่าการฉีดไขมันผ่าตัดหรือการทำ Bone graft เพราะทำได้ง่ายและคนไข้ไม่ต้องพักฟื้น อีกทั้งผลการรักษาก็อยู่ได้นานเช่นกัน

การฉีดฟิลเลอร์เพื่อแก้ไขโครงกระดูกหน้าและยกกระชับ
หลักการก็คือฉีด ฟิลเลอร์ HA ลงไปบนเยื่อหุ้มกระดูกที่เรียกว่า Periosteum ตามตำแหน่งต่างๆ ของกระดูกใบหน้า โดยหวังผลการปรับเปลี่ยนรูปโครงหน้า พร้อมๆ กับการทำให้เกิดการยกกระชับ โดยมีจุดฉีดดังนี้ คือ
1. แนวหว่างคิ้ว หน้าผาก และแนวเหนือคิ้ว โดยเฉพาะบริเวณหางคิ้ว และขมับ
2. แนวกระดูกขอบเบ้าตา กระดูกแก้มใต้ตา กระดูกโหนกแก้ม
3. แนวกระดูกกรามล่างถึงคาง
4. แนวกระดูกกรามบนเหนือตำแหน่งฟันเขี้ยวและฟันหน้า

รูปแสดงตำแหน่งจุดการฉีดในการศึกษาของ Dr. Kotaro Yoshimura และทีมศัลยแพทย์ตกแต่งชาวญี่ปุ่น

รูปแสดงลักษณะของเข็มปลายทู่

ทั้งนี้เทคนิคนี้มีประโยชน์มากในผู้ที่มีความผิดปกติของโครงกระดูกไม่มาก ทำให้ไม่ต้องผ่าตัด นอกจากจะสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้นด้วย แตกต่างจากการปรับรูปหน้า การทำ V shape และ Facial design ที่โฆษณากันโดยสถานพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งเป็นการใช้โบท๊อกซ์ฉีดลดกราม ฉีด lift แก้ม หรือ การฉีดสลายไขมันที่แก้ม เพื่อทำให้ใบหน้าเรียวเล็ก ทั้งหมดนี้เป็นแค่การลดแก้มและกรามในส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนโครงกระดูก ดังนั้นผลการรักษาจะอยู่ไม่นานและดูไม่เป็นธรรมชาติ เพราะแม้จะดูหน้าเรียวเล็กลง แต่จะสัดส่วนใบหน้าจะเสียสมดุลย์ทำให้ไม่ได้ดูดีขึ้น ไม่ได้ดูอ่อนวัย หรือบางครั้งดูประหลาดด้วยซ้ำ บางรายแก้มห้อยหย่อนลง หลังจากฉีดลดแก้มลดกรามก็มี ซึ่งก็เหมือนการไปผ่าตัดโหนกแก้มออก หลังผ่าตัดถึงแม้ว่าหน้าจะดูเล็กลงแต่จะดูหย่อนคล้อย ไม่เป็นธรรมชาติ และยังทำให้ดูแก่กว่าวัยด้วย ปัจจุบันมีคนไข้หลายๆ รายที่ต้องมาฉีดฟิลเลอร์เพื่อไปเสริมกระดูก ทดแทนส่วนที่ถูกผ่าตัดออกไปซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะจะต้องใช้ยาจำนวนมาก

ภาพประกอบเพื่อแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนโครงหน้าโดยการเสริมปรับกระดูกโหนกแก้ม ใต้โหนกแก้ม แนวกรามและคาง

บทสรุป
เทคนิคใหม่ของการฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูกช่วยทำให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น การฉีดอาจทำได้โดยการใช้ทั้งเข็มปลายทู่ และเข็มคม เทคนิคนี้นอกจากสามารถนำมาใช้รักษาในคนไข้ที่มีการยุบตัว หรือผิดรูปของโครงกระดูกใบหน้าจากอุบัติเหตุ และสามารถนำมาใช้ในด้านความงามด้วย โดยช่วยปรับเปลี่ยนรูปโครงหน้าให้ดูดีขึ้น และช่วยยกกระชับใบหน้า ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ในผู้ที่มีโครงกระดูกใบหน้าผิดรูปไม่มาก ทั้งนี้ผลการรักษายังดูเป็นธรรมชาติกว่า ไม่ต้องพักฟื้น และคนไข้ก็สามารถมาฉีดเติมปรับแต่งได้ตามต้องการทุกเวลา ข้อจำกัดของวิธีนี้คือต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะการฉีดลงลึกก็มีโอกาสแทงถูกเส้นเลือดใหญ่ได้มากขึ้น จึงต้องเป็นแพทย์ที่สามารถฉีดด้วยทั้งเข็มปลายทู่ และเข็มคมอย่างชำนาญ เท่านั้น