BLOG

BLOG
o

‘Signature Me’ คือเทคนิคการปรับรูปหน้าด้วยการฉีดฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก โดยใช้ฟิลเลอร์ HA แบบใหม่ ที่จะช่วยดึงความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณออกมาได้ ให้ใบหน้าของคุณบ่งบอกความงามที่เป็นตัวเอง

เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก เป็นการปรับรูปหน้าโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ผลลัพธ์ที่ได้จะเปรียบเสมือนการแต่งหน้า ได้มิติหน้าที่สวยงาม และยังดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งการปรับรูปหน้าจะใช้ตัวยาฟิลเลอร์ชนิด HA แบบใหม่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อเยื่อแต่ละจุดบนใบหน้า ผู้เข้ารับการรักษาแต่ละรายอาจใช้ตัวยาฟิลเลอร์ HA ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตำแหน่งของใบหน้า เพื่อทำให้เกิดความสวยที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด

AIC คลินิกมีแพทย์ผู้ชำนาญด้านการใช้ฟิลเลอร์ HA มานานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นครูแพทย์ด้านฟิลเลอร์อันดับต้นๆ ของเอเชีย ด้วยเทคนิคการฉีดที่ล้ำสมัย ทำให้เราพร้อมให้บริการในการปรับรูปหน้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และเหมาะสมในแต่ละบุคคล #SignatureMe
____________________________________________

30 March 2020