ฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า Buttefly Lift

Butterfly Lift เป็นการฉีดฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก โดยอาศัยหลักการแต่งหน้าด้วย Makeup มาใช้ เพื่อทำให้เกิดแสงเงาที่สวยงามบนใบหน้าประดุจการแต่งหน้าจาก Makeup artist ฝีมือดี