fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

รางวัลที่คลินิกได้รับ

award4

แพทย์ไทยคนแรกกับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมความงามเกาหลี มอบโดยรัฐบาลกลางเกาหลี ปี 2556

แพทย์ไทยคนแรกกับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมความงามเกาหลีมอบโดยรัฐบาลกลางเกาหลี ปี 2556

เป็นประธานกฐินพระราชทาน ณ.วัดเชิงเลน ปี 2557 และรับเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เป็นประธานกฐินพระราชทาน ณ.วัดเชิงเลน ปี 2557 และรับเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เป็นประธานกฐินพระราชทาน ณ.วัดเชิงเลน ปี 2557 และรับเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ปรึกษากับทีมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งภาพเพื่อให้แพทย์ประเมิน

Contact
Maximum upload size: 10.49MB