พญ. ช้องมาศ เลิศสิน

Dr. Chongmard Lerssin

ประวัติการศึกษา

  • จบแพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2000