ตารางออกตรวจ

AIC Clinic สาขา พระราม 4

จันทร์ ออกตรวจ
อังคาร ออกตรวจ
พุธ ออกตรวจ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ ออกตรวจ
อาทิตย์

AIC Clinic สาขา ศรีนครินทร์

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี ออกตรวจ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์