นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

Dr.Puttipong Poomsuwan

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ AIC ศูนย์นวัตกรรมความงาม กรุงเทพ

ตำแหน่งด้านวิชาการ

 • แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย
 • แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี
 • ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)
 • ผู้อำนวยการแพทย์นานาชาติ, สมาคมแพทย์เกาหลีศัลกรรม และเลเซอร์ (April 2013-Mar 2014)
 • ผู้อำนวยการด้านการเรียนการสอนแพทย์, สมาคมแพทย์เกาหลีนานาชาติด้านความงามและการชะลออวัย (August 2015-ปัจจุบัน)
 • แพทย์ผู้ริเริ่มการใช้เข็มปลายทู่ในการฉีดฟิลเลอร์ของเมืองไทยและเป็นผู้ริเริ่มการฉีดฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก (เป็นแพทย์คนแรกที่ใช้คำว่าเข็มปลายทู่ และการฉีดฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก)
 • แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน ฉีดฟิลเลอร์ บริษัท Allergan ประเทศไทย. (2013-2014)
 • แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน ฉีดฟิลเลอร์ บริษัท Galderma ประเทศไทย. (2015-ปัจจุบัน)
 • แพทย์วิทยากรรับเชิญนานาชาติด้านการฉีดฟิลเลอร์
 • ตำแหน่ง CMT (Certified Country Mentor trainer) หรือแพทย์ผู้สอนการฉีดฟิลเลอร์ระดับประเทศ สำหรับเขตเอเชีย-แปซิฟิก โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมความงาม แห่ง สถาบันกัลเดอร์มา แห่งยุโรป (แพทย์ที่ได้ตำแหน่ง CMT ทั่วโลกมี 17 คน โดยคัดมาจาก แพทย์ยอดฝีมือด้านการฉีดฟิลเลอร์จากทั่วโลกหลายพันคน โดยนพ.พุฒิพงศ์ ได้รับตำแหน่งนี้ ในฐานะตัวแทนของแพทย์ในเขต Southeast Asia)

ด้านอื่นๆ

ผู้แต่ง พ็อกเก็ตบุ๊ค ‘รู้ทันก่อนทำสวย’ วางแผง พค.2558 (ยังมีขายที่ B2S) และ
‘มหัศจรรย์ร้อยไหมฟิลเลอร์’ วางแผง มค. 2557 (ไม่มีขายแล้ว)