นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน

นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน

ตารางออกตรวจ

AIC Clinic สาขา พระราม 4

จันทร์ ออกตรวจ (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
อังคาร
พุธ ออกตรวจ (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ ออกตรวจ (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
อาทิตย์

AIC Clinic สาขา ศรีนครินทร์

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ ออกตรวจ (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
เสาร์
อาทิตย์