นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน

นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน

ตารางออกตรวจ

AIC Clinic สาขา พระราม 4

จันทร์ออกตรวจ (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
อังคาร
พุธออกตรวจ (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ออกตรวจ (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
อาทิตย์

AIC Clinic สาขา ศรีนครินทร์

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ออกตรวจ (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
เสาร์
อาทิตย์