นพ.สมยศ จงไพรัตน์

Somyos Jongpairat, MD.

ประวัติการศึกษา

  • จบแพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2001