ตารางออกตรวจ

AIC Clinic สาขา พระราม 4

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดีออกตรวจ
ศุกร์ออกตรวจ
เสาร์
อาทิตย์

AIC Clinic สาขา ศรีนครินทร์

จันทร์
อังคาร
พุธออกตรวจ
พฤหัสบดี
ศุกร์ออกตรวจ
เสาร์
อาทิตย์