ตารางออกตรวจ

AIC Clinic สาขา พระราม 4

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี ออกตรวจ
ศุกร์ ออกตรวจ
เสาร์
อาทิตย์

AIC Clinic สาขา ศรีนครินทร์

จันทร์
อังคาร
พุธ ออกตรวจ
พฤหัสบดี
ศุกร์ ออกตรวจ
เสาร์
อาทิตย์