NEWS AND ACTIVITIES

NEWS AND ACTIVITIES
คุณหมอพุฒิพงศ์ได้เป็นตัวแทนแพทย์ไทยขึ้นบรรยายในงานประชุมThethCongressofJapanSocietyofAestheticSurgery

คุณหมอพุฒิพงศ์ ได้เป็นตัวแทนแพทย์ไทยขึ้นบรรยายในงานประชุม The 105th Congress of Japan Society of Aesthetic Surgery ของสมาคมแพทย์ศัลยกรรมความงามประเทศญี่ปุ่น เพื่ออัพเดทเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ปรับโครงหน้าแบบ Butterfly Lift