NEWS AND ACTIVITIES

NEWS AND ACTIVITIES

 

 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหมอพุฒิพงศ์ ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสมาคมแพทย์ความงามจีน ไปบรรยายและสอนแพทย์จีนในหลายๆ เมือง

6 December 2019