NEWS AND ACTIVITIES

NEWS AND ACTIVITIES

 

 

เทคนิคการฉีดหน้าผากที่สวยและเป็นธรรมชาติ ด้วย ‘Cupid Forehead’ ของ ‘คุณหมอพุฒิพงศ์’

ครูแพทย์ด้านฟิลเลอร์ ระดับนานาชาติ ที่แพทย์ความงามทั้งไทยและต่างประเทศให้การยอมรับและอยากเรียนมากที่สุด ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอทั้ง 8 ท่าน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฉีดหน้าผากเทคนิค Cupid Forehead คอร์สแรกของปี 2020 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการฉีดฟิลเลอร์ AIC Clinic

16 January 2020