NEWS AND ACTIVITIES

NEWS AND ACTIVITIES
new

คุณหมอพุฒิพงศ์ ได้รับเชิญขึ้นบรรยาย และสาธิตการฉีดฟิลเลอร์เทคนิคใหม่ ในงาน ‘Celebrate 20 Years of Trust Natural Elegance Natural Restylane’ ซึ้งจัดโดย ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท กัลเดอร์มาร์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีแพทย์ความงามจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 400 คน