NEWS AND ACTIVITIES

NEWS AND ACTIVITIES
new

TRT (Train Restylane Trainer) จัดขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาครูแพทย์รุ่นใหม่ที่จะมาเป็นผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ในอนาคต ผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมทีมสอนในฐานะ CMT (Country Mentor Trainer หรือ แพทย์ผู้สอนฟิลเลอร์ระดับประเทศ) จากเขต Southeast Asia ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ตัวแทนแพทย์จากทั่วเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 25 คน ที่จะมาเป็นแพทย์ผู้สอนฟิลเลอร์ในอนาคตต่อไป
อีกในหนึ่งโปรแกรมพิเศษจาก กัลเดอร์มา เอเชีย-แปซิฟิก