NEWS AND ACTIVITIES

NEWS AND ACTIVITIES

คุณหมอพุฒิพงศ์ และ คุณหมอควอน ฮัน จิน แพทย์เกาหลีผู้คิดค้นการร้อยไหมละลายคนแรก ได้จัดงานบรรยายเพิ่มความรู้และทักษะให้แพทย์ไทยในการร้อยไหมละลายให้ปลอดภัย และสวยงาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ. TRIA โรงพยาบาลปิยะเวช