NEWS AND ACTIVITIES

NEWS AND ACTIVITIES
new

วันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณหมอพุฒิพงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Faculty) ในงานประชุมสอนแพทย์เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของใบหน้า สำหรับการฉีดฟิลเลอร์ และได้ขึ้นเวที ที่โรงพยาบาล The Academia, Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์ จัดขึ้นโดย กัลเดอร์มา เอเชียแปซิฟิก