SERVICES

SERVICES

AIC เป็นคลินิกในระดับพรีเมี่ยมเฉพาะทางที่
ให้บริการด้านความงามแบบกึ่งศัลยกรรม

AIC เป็นคลินิกในระดับพรีเมี่ยมเฉพาะทางที่ให้บริการด้านความงามแบบกึ่งศัลยกรรม รวมทั้งนวัตกรรมความงามใหม่ๆเพื่อการดูแลผิว ซึ่งเป็นข้อที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เนื่องจากการบริการของเราไม่ได้เน้นการใช้เครื่องมือจำพวกเครื่องเลเซอร์ชนิดต่างๆ เพราะเครื่องมือเหล่านี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มากับตัวเครื่อง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แพทย์ที่ชำนาญในการให้บริการ และสามารถหาซื้อบริการเหล่านี้ได้ทั่วไป แต่ที่ AIC เราเน้นการให้บริการด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีทักษะฝีมือ แพทย์ที่ให้บริการทุกท่านมีประสบการณ์ความงามมากกว่า 10 ปีทุกคน ร่วมกับการใช้นวัตกรรมความงามใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับลูกค้าในระดับพรีเมี่ยม โดยทางคลินิกจะจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการไม่เกินวันละ 10 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์สามารถให้เวลากับลูกค้าทุกท่านได้อย่างเต็มที่ เพื่อการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน