รักษาหลุมสิวด้วยอากาศแรงดันสูง

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาแผลเป็นและหลุมสิวด้วยอากาศแรงดันสูง (INTRADERMAL AIR DISSECTION)

เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ที่ผมไปพบเมื่อครั้งไปเยี่ยนชมคลินิกชื่อดังในเกาหลี อุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า Intradermal Air Dissector แปลเป็นไทยว่า เครื่องเลาะแยกชั้นผิวด้วยอากาศ แต่ความเป็นจริงมันก็คืออุปกรณ์ช่วยเลาะพังผืดใต้ผิวด้วยอากาศแรงดันสูงนั่นเอง ลองมาดูรายละเอียดกันครับว่ากลไกการออกฤทธิ์อุปกรณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไร

ก่อนจะเข้าใจหลักการทํางานของอุปกรณ์ชนิดนี้ เรามาทําความเข้าใจถึงกลไกการซ่อมแซมตัวเองของผิวหนังและการเกิดแผลเป็นผิวหนังกันก่อน ดังนี้

ธรรมชาติของผิวหนังมนุษย์ (ไม่นับรวมถึงขั้นไขมันใต้ผิวหนัง) ประกอบด้วยผิวชั้นบนบางๆ ที่เรียกหนังกําพร้า (Epidermis) และด้านล่างซึ่งหนากว่าคือชั้นหนังแท้ (Dermis) โดยประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตหลายชนิดมีหลอดเลือด และเส้นประสาทขนาดเล็ก ต่อมเหงื่อ มีรูขุมขน หรือที่เรียกว่า Adnexal structure ซึ่งมีทั้งต่อมไขมัน เซลล์รากผม และ ที่สําคัญคือชั้นเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวได้คล้าย Stem cell ที่เรียก Basal Cell Layer ซึ่งสามารถ แบ่งเซลล์สร้างผิวหนังใหม่

ชั้น Basal Cell Layer ซึ่งรายล้อมรอบรูขุมขน ซึ่งฝังตัวในชั้นหนังแท้และก็เรียงตัวเป็นชั้นบางๆ ที่ชั้นล่างสุดของหนังกําพร้าที่ติดกับหนังแท้ ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการเกิดหรือไม่เกิดแผลเป็นของผิวหนัง โดยถ้าบาดแผลหรือการบาดเจ็บที่เกิดกับผิวหนังไม่ทําลายชั้น Basal Cell Layer ทั้งหมด เซลล์ในชั้นนี้ก็จะสามารถแบ่งตัวมาซ่อมแซมและทดแทนเซลล์ที่เสียไป การเกิดแผลเป็นก็จะไม่มี แผลก็จะหายเป็นผิวปกติ แต่กรณีนี้คือส่วนผิวหนังเท่านั้นนะครับ สําหรับบาดแผลที่อยู่ลึกลงไปข้างใต้ เช่นแผลผ่าตัดที่เลาะลงไปใต้ผิว หรือกรณีการดูดไขมันที่ทําไม่ดี ทําให้เกิดบาดแผลในขันไขมันมากๆ มันก็จะกระตุ้นร่างการให้สร้างเป็นพังผืดขึ้นมาได้ ที่เรียกว่าการเกิด Fibrosis นั้นเอง การเกิดพังผืดจึงสามารถเกิดได้ ทั้งในชั้นผิวหนังและใต้ผิวหนัง ลักษณะที่เห็นบนผิวหนังก็คือ Scar หรือแผลป็นนั่นเอง อาจนูน หรือยุบตัวก็ได้ ส่วนที่อยู่ใต้ผิวอาจมองไม่เห็นแต่สามารถคลํา หรือรู้สึกได้ว่าบริเวณนั้นมันแข็งๆ อาจเป็นก้อนขรุขระ ไม่เรียบเนียน นุ่มนิ่ม เหมือนผิวปกติ หรือเห็นเป็นร่องติดลึก ซึ่งพังผืดเหล่า นี้เปรียบเสมือนเส้นเอ็นที่ยึดเกาะผิวไว้กับเนื้อเยื่อข้างใต้นั้นเอง บางกรณีเช่น ร่องหว่างคิ้ว หรือร่องติดบริเวณหน้าผากที่จริงเกิดจากการหักพับ ของผิวบริเวณนี้นานๆ ทําให้เกิดการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงผิวบริเวณนี้ คือมีการบาดเจ็บของผิวนานจนทําให้เกิดเป็นพังผืดดึงรั้งผิวให้ลึกลงเป็นร่องถาวร (Static Line)

จากความรู้ดังกล่าวทําให้การแพทย์ความงามนํามาประยุกต์ใช้ เช่น การร้อยไหม ถ้าต้องร้อยลงไปเป็นร้อยๆ เส้นก็จะต้องใช้เข็มแทงเข้าผิวเป็นร้อยๆ รูแต่ก็ไม่เกิดเป็นแผลเป็น เพราะเข็มมีขนาดเล็กและไม่ได้ทําลายชั้น Basal Cell ทั้งหมด ไหมที่อยู่ใต้ผิวหากร้อยถูกวิธีและไม่ทําให้เกิดบาดแผลการบาดเจ็บมาก หรือเกิดเป็นแผลใหญ่ใต้ผิวก็จะไม่มีพังผืดเกิดใต้ผิวเช่นกัน นี่คือคําถามที่หลายๆ คนสงสัยว่าการร้อยไหมทําให้เกิดพังผืดใต้ผิวหรือไม่ คําตอบก็คือเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีหรืออย่างกรณีการใช้ Fractional Laser ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ทําให้ผิวหนังเกิดการบาดเจ็บเป็นรูขนาดเล็กมากห่างๆ กัน ดูคล้ายเป็นตาราง ก็เพื่อกระตุ้นผิวให้เกิดการแบ่งเซลล์ใหม่โดยไม่ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ผิวนั่นเอง

เทคนิควิธีการรักษาแผลเป็น ร่องติดลึก รูขมขนกว้าง และกระตุ้นการสร้างผิวใหม่

หลักการก็คือเลาะพังผืดที่ยึดเกาะผิวออกจากเนื้อเยื่อด้านล่าง ผิวหนังส่วนนั้นก็จะยกตัวลอยขึ้นมา คล้ายที่ผมเคยนําเสนอเรื่องการฉีดสารเติมเต็ม Filler ให้สวยโดยการใช้เข็มปลายทู่เลาะพังผืดใต้ผิวก่อนนั่นเอง แต่ต่างกันตรงที่อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้กับผิวชั้นบนหรือในชั้นหนังแท้เลย ในอดีตแพทย์ผิวหนังก็พยายามเลาะพังผืดแบบนี้เช่นกัน โดยการใช้เข็มคมขนาดใหญ่เป็นตัวช่วยตัดพังผืดออกที่เรียกว่าการทํา Subcision หรือ การตัดพังผืดหลุมสิวซึ่งไม่ค่อยได้ผล เพราะเข็มเล็กทําได้ไม่ทั่วถึงหรือถ้าใช้เข็มใหญ่มาตัดเลาะก็อาจสร้างพังผืดใหม่ขึ้นอีก

ภาพแสดงการใช้เข็มตัดเลาะพังผืดใต้ผิวแบบเก่าหรือ Subcision

อุปกรณ์ Air Dissector

ภาพสาธิตแสดงการรักษาด้วย Air Dissector ที่เกาหลี โดย นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

ต่างกับการใช้อุปกรณ์ Intradermal Air Dissector ซึ่งใช้ความเร็วและความแรงของอากาศเป็นตัวเลาะพังผืดผ่านเข็มขนาดที่เล็กมากคือเบอร์ 31 G ทําให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการทําลายผิวจนเกิดพังผืดเพิ่มขึ้น อีกทั้งชั้นผิวที่แยกออกก็เสมือนการบาดเจ็บและเกิดการกระตุ้นให้ซ่อมแซมตัวเอง และยิ่งหากมีการใช้น้ําเลี้ยงเซลล์ต้นกําเนิดร่วมด้วย ก็ยิ่งทําให้การแบ่งตัวสร้างเซลล์ผิวใหม่ดียิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ทั้งแผลเป็น หลุมสิว ร่องติดลึก รอยแตกลายของผิวค่อยๆ หายไป และยังทําให้รูขุมขนเล็กลงได้ผิวใหม่พร้อมหน้าใสอีกด้วย