ฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า ด้วยเทคนิคฉีดฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก

ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูกปรับรูปหน้า

สวยกว่า และนานกว่า ด้วยฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก
BONE TOUCHING FILLER INJECTION

เกือบ 2 ปีมาแล้วที่ผมได้เคยพูดเรื่องนี้ไว้ในบทความตามนิตยสาร และสื่อต่างๆ โดยที่ยังไม่มีแพทย์ท่านใดเคยเอ่ยถึงมาก่อนในเมืองไทย ผมบอกว่าการฉีดฟิลเลอร์ให้สวย และช่วยยกหน้าด้วย นั้น ต้องฉีดลงลึกถึงกระดูก แต่เนื่องจากการฉีดลงลึกนั้น อาจเสี่ยงต่อการถูกเส้นเลือดขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นจึงควรใช้เข็มปลายที่เป็นอุปกรณ์ช่วยฉีด

ปัจจุบันโดยส่วนตัว ผมได้พัฒนาเทคนิคการฉีด แบบใหม่ๆขึ้นมา เพื่อให้ผลการรักษาออกมาสวยงาม และอยู่ได้นานขึ้น ทั้งนี้ผมใช้ทั้งเข็มปลายที่ และเข็มคม ในการฉีดแต่งโครงกระดูกเพื่อช่วยในการปรับแต่งโครงหน้าใหม่ ที่ผมเรียกว่า Transforming Face Lift ซึ่งผมเขียนไว้ในบทความเดือน มีนาคม และ พฤษภาคม ที่ผ่านมา บังเอิญสิ่งที่ผมพูดถึง มาตรงกับบทความในวารสารการแพทย์ที่ทําการศึกษาโดยศัลยแพทย์ตกแต่งชาว ญี่ปุ่น ซึ่งตีพิมพ์โดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งสหรัฐอเมริกา เมื่อเมษายน 2556 ที่ผ่านมานี่เอง วันนี้ผมจึงนําเอาเรื่องนี้มาพูดคุยขยายความให้ได้ฟังกัน เนื่องจากวิธีการนี้คล้ายกับที่ผมใช้ในการ แก้ไขโครงกระดูกหน้าเพื่อความสวยงาม ในขณะที่ผลการศึกษาที่ญี่ปุ่น เน้นเพื่อการแก้ไขความพิการของกระดูกใบหน้าจากอุบัติเหตุด้วย

ผลงานการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว

Dr. Kotaro Yoshimura และทีมศัลยแพทย์ตกแต่งชาวญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ทําการศึกษาในคนญี่ปุ่น 63 คน โดย 51 คน ฉีดรักษาเพื่อความงาม อีก12 คนฉีดรักษาความผิดปกติของโครงกระดูกหน้า ติดตามผลการรักษานาน 12-93 เดือน การรักษากระทําโดยการฉีดฟิลเลอร์ชนิด HA ลงไปบนกระดูกโดยฉีดลงไปบน หรือใต้เยื่อหุ้มกระดูก จากนั้นติดตามผลการรักษาโดยการทําเอ็กซ์เรคอมพิวเตอร์ (MRI) เพื่อ ตรวจดูว่ายาฟิลเลอร์HA ที่ฉีดลงไปเป็นอย่างไร ซึ่งโดยปกติการฉีดฟิลเลอร์HA ลงไปที่ชั้นผิวหนัง หรือชั้นไขมันใต้ผิวหนังนั้น สารฟิลเลอร์ HA มักสลายตัวหมดภายใน 10-12 เดือนเท่านั้น แต่จากผลการศึกษานี้กลับ พบว่า หลังจากการรักษา 21.6 เดือนไปแล้ว (ค่าเฉลี่ย) จํานวน 86.6% ของจุดฉีดยังมีปริมาตร (Volume) ที่เหลืออยู่เกินกว่า 50% และ 49.5% พบปริมาตร(Volume) เหลืออยู่มากกว่า 75% ทั้งนี้สัณนิฐานว่า ปริมาตร(Volume) ที่เหลืออยู่เกิดจากการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นบางส่วนด้วย

แนวคิด เทคนิคและวิธีการ

มีแนวคิดวิธีการฉีดสารฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูก 2 รูปแบบคือ

1. การฉีดลงไปใต้เยื่อหุ้มกระดูก

เพื่อไปกระตุ้น
การสร้างกระดูกจากข้างใต้เยื่อหุ้ม ที่คลุมตัว
กระดูกไว้

2. การฉีดลงบนเยื่อหุ้มกระดูก

การฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนเยื่อหุ้มกระดูก
จะทําให้เกิดการกระตุ้นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ
อนุภาค ของ HA มีการกระตุ้น Periosteal
stem cells และเหนี่ยวนําให้มีการ
สร้างเนื้อเยื่อใหม่ รวมทั้งทําให้เกิดการเกาะ
ของแคลเซี่ยมบริเวณนี้ด้วย

ผลลัพธ์ของทั้ง 2 วิธีคือ ทําให้ปริมาตร (volume) ที่เกิดขึ้นหลังการฉีดฟิลเลอร์ HA คงตัวอยู่ได้นานขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นการทําให้เกิดผลแบบกึ่งถาวร (Semi-permanent) จากการใช้สารฉีด HA ซึ่งเป็นสารแบบชั่วคราว (Non-Permanent)

ในอดีตไม่นิยมใช้ฟิลเลอร์ HA ในการเติมปริมาตร (Volume) ในส่วนที่ขาดของใบหน้า เนื่องจากพบว่า ฟิลเลอร์ HA สลาย ตัวเร็ว คือไม่ถึงปีก็สลายหมด ทําให้นิยมไปฉีดไขมัน หรือหากมีการยุบตัวของกระดูกจากอุบัติเหตุ เช่นหน้าผากบุบยุบ ก็ นิยมทําเป็น Bone Graft หรือการตัดกระดูกจากส่วนอื่นมาแปะเสริมนั่นเอง ซึ่งทั้งการฉีดไขมัน และ การทํา Bone Graft นั้น จะบาดเจ็บมาก และต้องพักฟื้นนาน

รูปแสดงตําแหน่งจุดการฉีดในการศึกษาของ Dr. Kotaro Yoshimura
และทีมศัลยแพทย์ตกแต่งชาวญี่ปุ่น

ข้อสรุปของการศึกษาในครั้งนี้คือ การฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูกโดยตรง อาจช่วยทําให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น และ สะดวกกว่าการฉีดไขมันผ่าตัด หรือการทํา Bone graft เพราะทําได้ง่าย และคนไข้ไม่ต้องพักฟื้น อีกทั้งผลการรักษาก็อยู่ได้ นานเช่นกัน

การฉีดฟิลเลอร์เพื่อแก้ไขโครงกระดูกหน้า และยกกระชับ แบบ Transforming Face Lift

รูปแสดงจุดฉีดแบบ
Transforming Face Lift
ของ นพ.พุฒิพงศ์

ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ 2 ตอน ในฉบับเดือนมีนาคม และพฤษภาคม ที่ผ่านมา หลักการก็คือฉีด ฟิลเลอร์ HA ลงไปบนเยื่อหุ้มกระดูกที่เรียกว่า Periosteum ตาม ตําแหน่งต่างๆของกระดูกใบหน้า โดยหวังผลการปรับเปลี่ยนรูปโครงหน้า พร้อมๆกับการทําให้เกิดการยกกระชับ โดยมีจุดฉีดดังนี้คือ

1. แนวหว่างคิ้ว หน้าผาก และแนวเหนือคิ้ว โดยเฉพาะบริเวณหางคิ้ว และขมับ
2. แนวกระดูกขอบเบ้าตา กระดูกแก้มใต้ตา กระดูก โหนกแก้ม
3. แนวกระดูกกรามล่าง ถึงคาง
4. แนวกระดูกกรามบน เหนือตําแหน่งฟันเขี้ยว และฟันหน้า

ทั้งนี้มีประโยชน์มากในผู้ที่มีความผิดปกติของโครงกระดูกไม่มาก ทําให้ไม่ต้องผ่าตัด นอกจากจะสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น ด้วย แต่งต่างจากการปรับรูปหน้า การทํา V shape และ Facial design ที่โฆษณากันโดยสถานพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งเป็นการใช้โบท็อกซ์ฉีดลดกราม ฉีดlift แก้ม หรือ การฉีดสลายไขมันที่แก้ม เพื่อทําให้ใบหน้าเรียวเล็ก ทั้งหมดนี้เป็นแค่การลดแก้ม และกราม ในส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการ เปลี่ยนโครงกระดูก ดังนั้นผลการรักษาจะอยู่ไม่นาน และดูไม่เป็นธรรมชาติ เพราะแม้จะดูหน้าเรียวเล็กลง แต่จะสัดส่วนใบหน้าจะเสียสมดุลย์ทําให้ไม่ได้ดูดี ขึ้น ไม่ได้ดูอ่อนวัย หรือบางครั้งดูประหลาดด้วยซ้ํา บางรายแก้มห้อยหย่อนลง หลังจากฉีดลดแก้มลดกรามก็มี

รูปแสดงการใช้เข็มปลายฉีดลงบนกระดูกใบหน้า

ภาพประกอบจากหนังสือเพื่อแสดงตัวอย่าง การเปลี่ยนโครงหน้า
โดยการเสริมปรับกระดูก โหนกแก้ม ใต้โหนกแก้ม แนวกรามและคาง

บทสรุป

เทคนิคใหม่ของการฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูกช่วยทําให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น การฉีดอาจทําได้โดยการใช้ทั้งเข็มปลายที่ และเข็มคม เทคนิคนี้ นอกจากสามารถนํามาใช้รักษาในคนไข้ที่มีการยุบตัว หรือผิดรูปของโครงกระดูกใบหน้าจากอุบัติเหตุ และสามารถนํามาใช้ในด้านความงามด้วย โดยช่วยปรับ เปลี่ยนรูปโครงหน้าให้ดูดีขึ้น และช่วยยกกระชับใบหน้า ทําให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ในผู้ที่มีโครงกระดูกใบหน้าผิดรูปไม่มาก ทั้งนี้ผลการรักษายังดู เป็นธรรมชาติกว่า ไม่ต้องพักฟื้น และคนไข้ก็สามารถมาฉีดเติมปรับแต่งได้ตามต้องการทุกเวลา ข้อจํากัดของวิธีนี้คือต้องกระทําโดยแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะการฉีดลงลึกก็มีโอกาสแทงถูกเส้นเลือดใหญ่ได้มากขึ้น จึงต้องเป็นแพทย์ที่สามารถฉีดด้วยทั้งเข็มปลายฟู และเข็มคมอย่างชํานาญ เท่านั้น