fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

‘Signature Me’ คือการปรับรูปหน้าโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน

‘Signature Me’ คือการปรับรูปหน้าโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดเป็นความงามเฉพาะในรูปแบบที่เป็นตัวตนของคุณ คุณหมอพุฒิพงศ์ในฐานะแพทย์วิทยากรและครูแพทย์ด้านฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ระดับเอเชียอย่างเป็นทางการ ได้ขึ้นบรรยายให้ความรู้สื่อมวลชนที่ GMM Live House Central World

ปรึกษากับทีมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งภาพเพื่อให้แพทย์ประเมิน

Contact
Maximum upload size: 10.49MB